Virus kan själva bli sjuka

Franska forskare har upptäckt att virus också kan bli sjuka av just virus. Den upptäckte pekar mot att virus är att betrakta som en levande organism.

Upptäckten gjorde forskarna när de studerade ett jättevirus, acanthamoeba, och såg det själv bar på ett mindre virus som hämmade dess förmåga att växa.

Huruvida virus ska klassas som levande organismer eller inte är en omdebatterad fråga i forskarvärlden, men enligt de franska forskarna pekar den här nya upptäckten mot att virus faktiskt är levande eftersom verkar kunna bli sjuka själva.

Studien publiceras i tidskriften Nature.