Alnängsbadet kan få badförbud

Den konstgjorda sjön Alnängsbadet i Örebro har otjänligt badvatten, det visar den senaste mätningen som Örebro kommun gjort. Vattnet har bland annat för höga halter av e-colibakterier.

- Det kan innebära en infektionsrisk för de badgäster som är äldre eller på annat sätt försvagade, det säger Tomas Åkesson, enhetschet på miljökontoret i Örebro.

- Det är det varma vädret i kombination med många badgäster som orsakat den dåliga vattenkvalitén, säger han.

Nya vattenprover ska tas och om de två kommande proverna visar lika höga bakteriehalter kommer Alnängsbadet i Örebro att stängas för allmänheten.
Vattenkvalitén på resten av länets badplatser är däremot bra säger Tomas Åkesson till Sveriges Radio Örebro.