STOCKHOLM

Stockholm står emot konjunkturnedgång

Konjunkturen i Stockholm står sig stark trots nedgångar i övriga landet. Handeln med motorfordon däremot har minskat kraftigt i Stockholms län det andra kvartalet i år.

Enligt Stockholmsbarometern noterar nästan sjuttio procent av företagen inom bilbranschen vikanden försäljningen. Var tredje företag redovisar minskad lönsamhet.

Med det vägs upp av rekordsiffror för nya jobb. Noteringen för företagens nyanställningar är i år den högsta under hela 2000-talet. De nya jobben finns framförallt inom byggindustrin och databranschen.