Ingen extra hjälp till äldreboende

Personalsituationen på äldreboendet af Klint i Karlskrona är inte bra. Det menar det moderata kommunalrådet K-G Svensson efter att det blivit känt att de anställda på grund av personalbrist tvingats ta hjälp av anhöriga för att kunna ge de äldre mat.

Men någon akut hjälpinsats från kommunledningens sida för att lösa problemen är inte aktuellt, enligt K-G Svensson.

– Vi har skjutit till mer pengar till äldrenämnden och vår bedömning är att man ska klara verksamheten med de pengarna, säger han.

Kommunledningen lämnar dock en öppning för att det kan bli ytterligare ekonomisk förstärkning, men detta kan ske först efter att verksamheten utretts och de beslutade åtgärdspaketen utvärderats, säger K-G Svensson.