ECB höll räntan oförändrad

Europeiska centralbanken lämnade som väntat räntorna oförändrade vid dagens rådsmöte. Det innebär att den viktigaste styrräntan ligger kvar på 4,25 procent.