OS-protest

Svenska stjärnor protesterar mot Kina

Tre svenska OS-idrottare – Johan Wissman, Alhaji Jeng och Emma Green – finns med när ett 40-tal idrottare kritiserar Kina i Tibetfrågan.