Kalmar län

Remisser skickas med posten

Utbyggnaden av landstingets nya datasystem Cosmic har helt stannat upp. Det här ställer till det för bland annat patienter i Oskarshamn där sjukhuset har Cosmic medan primärvården inte har fått det än.

– Det blir fördröjningar för patienterna med svar på remisser, säger Monica Hultqvist som är verksamhetschef på Blå Kustens hälsocentral i Oskarshamn.

Sedan i vintras kommunicerar sjukhuset i Oskarshamn med vårdcentralerna med hjälp av posten.

– Det viktigaste är patientsäkerheten, säger Monica Hultqvist.

Man gick över till postgången sedan remisser och läkarutlåtanden från sjukhuset inte nått fram till primärvården, vilket uppmärksammades av media i våras.

Idag finns datasystemet Cosmic på länets sjukhus men i primärvården finns systemet bara i Kalmar, på Öland och på en vårdcentral i Västervik. Orsaken till fördröjningen är att lanstinget hade för få och för gamla dataservrar när Cosmic infördes.

Det blev uppenbart i vintras och då IT-avdelningen stoppade utbyggnaden i primärvården. Sedan stoppet har landstinget köpt nya dataservrar för fem miljoner kronor och i början av 2009 ska utbyggnaden börja igen.

Datakraften finns redan idag men inte IT-personalen som ska hjälpa vårdcentralerna att komma igång.

De har nämligen hösten uppbokad med att hjälpa sjukhuspersonalen med en uppdatering av Cosmic från versionen 7.1 till 7.2.

Samtidigt börjar personalen på Blå Kustens hälsocentral att glömma den utbildning som de redan fått.

– Vi har ju blivit utbildade under våren och risken är ju stor att vi glömmer av en del av det, säger verksamhetschefen Monica Hultqvist. Det blir mycket extrajobb.