Barnen i fokus vid separationer

Allt fler barn kontaktar BRIS om sina föräldrars separation och många upplever att deras röster inte blir hörda när det gäller frågan om var de ska bo. Detta trots att lagen numera har ändrats så att barnens önskemål ska komma än mer i fokus.

– Jag vet att det är många barn som far illa när föräldrarna strider. I den nya lagstiftningen utgår man från att barnen ska höras, säger lagmannen Conny Jörneklint vid Kalmar Tingsrätt, som upplever att såväl tingsrätten som kommunerna gjort allt för att lagens intentioner ska följas.

För två år sen ändrades vårdnadslagstiftningen för att lägga ytterligare vikt vid barnens bästa och för att domstolarna i ökad utsträckning skulle kunna döma till ensam vårdnad istället för gemensam.

Det finns ingen statistik som visar hur ofta Kalmar Tingsrätt sen dess dömt till ensam, respektive gemensam vårdnad, men Conny Jörneklint upplever att det visst skett en förändring sen lagen infördes.

– I samtliga mål jag haft där föräldrarna varit oense och där den ene velat ha enskild vårdnad och den andre gemensam vårdnad, så har det blivit enskild vårdnad, säger han.