SMHI tonar ner vädervarning

SMHI har dragit tillbaka sin klass 2-varning om extremt stora regnmängder i Västra Götaland och Värmland under natten.

Lågtrycket drar fram i ett smalare stråk än SMHI trodde igår. En klass 2-varning innebär fara för allmänheten, stora materiella skador och omfattande störningar i viktiga samhällsfunktioner. Fortfarande kan ovädret ge uppemot 50 millimeter regn i ett område från Västra Götaland och österut vilket innebär att SMHI utfärdat en klass 1-varning som innebär vissa risker för allmänheten och störningar för en del samhällsfunktioner.