Västernorrland

Ökad användning av växtgifter

Den privata användningen av bekämpningsmedel har ökat de senaste åren. Något som Naturskyddsföreningen är kritiska till.

Förra året såldes 480 ton växtskyddsmedel för privat användning, vilket är en ökning med 50 ton jämfört med 2006, enligt en rapport som Kemikalieinspektionen har gjort.

I hemträdgårdarna är det volymmässigt ämnet järnsulfat, som ingår i mossmedel, som framförallt används.

Under år 2007 såldes mer än 10 500 ton kemiska bekämpningsmedel i Sverige, som till största del används inom industrin.