Ökat bruk av sömnmedel för småbarn

Försäljningen av receptbelagda sömnmedel för barn 0 till 4 år har ökat lavinartat. Under 2007 skrevs det i Uppsala län ut 17 gånger så mycket som för sju år sen, och det är mer än riksgenomsnittet. 

- Det är klart oroande, vi vet inte vilka långsiktiga effekter den här typen av lugnande medel får för så pass små barn. En hjärna under utveckling som utsätts för den här typen av mediciner, när vi vet att samma mediciner hos vuxna ger så mycket bekymmer, missbruk, nedsatt impulskontroll. Man skapar ju väldigt mycket problem med sömnmedel. Vi måste bli mycket självkritiska inom läkargruppen, vad som håller på att hända. Det säger Henrik Pelling, överläkare på barnpsykiatriska kliniken på Akademiska sjukhuset 

Försäljningen av receptbelagda sömnmedel och lugnande medel har ökat i nästan alla åldersgrupper enligt Apotekets statistik för åren 2000 till 2007. Experter förklarar ökningen med att samhället kräver att vi ständigt är tillgängliga, uppdaterade. Det ger stress och man får svårt att sova. Men småbarn, 0-4 år, som får sömnmedel, är de verkligen stressade eller är det deras föräldrar som i dag har en lägre toleransnivå?

Tryggve Neveus, barnläkare på Akademiska sjukhuset:

- Jag är förvånad och besvärad över de här siffrorna. Själv tror i princip aldrig jag skriver ut sömnmedel till barn i den åldern.

Kommer det föräldrar till dig som ber dig skriva ut sömnmedel till sina barn?

- Nej, inte som direkt ber mig skriva ut sömnmedel, men det kommer föräldrar som är förtvivlade över att barnet inte sover. Jag ger dem de vanliga knepen, råden om regelbundna tider, olika läggdagsceremonier och ritualer. Jag undersöker barnen och ser att det inte är öroninflammation, eller någonting annat som ligger bakom, att barnet har ont eller så. Nej, grundprincipen - inte mediciner, inte från mig i alla fall.

Monika Titor                                            monika.titor@sr.se