Fruktan för ett fullskaligt krig

Många fruktar nu ett fullskaligt krig mellan de båda länderna, att konflikten sprider sig i närområdet. Kaukasien är sedan många år en orolig region med flera lokala konflikthärdar.

Det som gör konflikten i Georgien så oerhört problematisk är dess strategiska läge, mitt emellan det starka Ryssland med säkerhetspolitiska ambitioner i sitt närområde, och EU och USA som förtvivlat vill ha kvar kontakten med det olje- och gasrika området kring Kaspiska havet.

Den enda gasledningen som inte passerar Ryssland på väg till Europa går just genom Kaukasien och EU har varit ivrig att knyta landet nära till sig, med halvt uttalade löften om ett framtida Nato-medlemskap och diverse avtal med unionen.

Andreas Tuvesson, Sveriges ambassadråd i Georgien säger att det finns många anledningar till att de våldsamma striderna i Sydossetien kommer just nu.

– Konflikten eller spänningarna har ökat successivt under hela våren. Konflikten går ju i och för sig längre tillbaka än så men spänningarna har ökat under våren och man kan väl kanske närmast härleda utvecklingen till erkännandet av Kosovo, Georgiens intensifierade Nato-närmande, säger Andreas Tuvesson.

I det lilla kaukasiska landet med bara drygt fyra miljoner invånare ryms dessutom många olika kulturer, språk och splittrade folkgrupper som ända sedan Sovjetunionens fall dragit åt var sitt håll och orsakat en ständig huvudvärk för de georgiska presidenter som förtvivlat försökt hålla ihop landet. När Saakasjvili kom till makten lovade han att ena Georgien och nu är frågan om han får internationellt stöd för det projektet.

– Han kommer att anstränga sig för detta. Det finns ju flera intressenter, förutom då Georgien och Sydossetien och Ryssland med sin fredsbevarande styrka så är ju både EU och USA engagerat. Mycket handlar om att få stöd för den egna bilden av hur konflikten har uppstått och i viss mån kan man tala om ett pågående propagandakrig, säger Andreas Tuvesson.

Lotten Collin
lotten.collin@sr.se