Brist på bär oroar producenter

Vädret under våren och sommaren har orsakat svår bärbrist. Tillgången på bland annat blåbär och hjortron är i år betydligt mindre än tidigare säsonger.

– Det är en nedgång jämfört med ifjol, men det är för tidigt att bedöma årets säsong i det här skedet, säger Anders Svensson hos bärproducenten Olle Svensson AB i Olofström.

Det är den långvariga torkan som medfört att det råder svår bärbrist i de svenska skogarna.

Den ringa nederbörden de senaste veckorna har fått bären att skrumpna eller krympa ihop.

Det här gäller för såväl blåbär som hjortron och när det handlar om hjortron så rör det sig enligt Anders Svensson om en kraftig minskning.

– Hjortronen är ju över och där handlar det nog om en 50-procentig nedgång, säger han.

För Olle Svensson AB som är en av de ledande bärproducenterna i Skandinavien så kan bärbristen få konsekvenser.

– Det är dock för tidigt att dra några slutsatser av årets bärsäsong. Vi får avvakta och se, säger Anders Svensson.

Fredrik Persson 
fredrik.persson@sr.se