Vetlanda

Nytt program ska minska ungdomsdrickandet

Allt fler unga dricker alkohol i Vetlanda kommun. Med ett preventionsprogram ifrån Örebro hoppas kommunen få bukt med problemet.

- Hälften av alla elever i årskurs nio dricker alkohol.

Johanna Svegland är folkhälsosamordnare i Vetlanda kommun. Hon tror att arbetet ska kunna vända den negativa trenden med allt fler ungdomar som dricker.

Bland annat ska kommunen jobba med - Hälften av alla elever i årskurs nio dricker alkohol.

Johanna Svegland är folkhälsosamordnare i Vetlanda kommun. Hon tror att arbetet ska kunna vända den negativa trenden med allt fler ungdomar som dricker.

Bland annat ska kommunen jobba med att informera föräldrar på varje föräldramöte i skolan. Det är en moteod som kallas för Örebro Preventionsprogram och syftar till att förebygga tidig alkoholdebut. Den går ut på att under ordinarie föräldamöten på högstadiet, presentera statistik över ungdomars drickande i kommunen och också berättar om betydelsen av föräldrars attityd till barnens alkoholvanor. Kompisarnas grupptryck är också av betydelse och därför riktar man sig brett till alla föräldrar.