Ordfront behöver mer pengar

Förlaget Ordfront – knutet till föreningen och tidskriftsutgivaren med samma namn – behöver åter mer pengar. I dagarna går man ut med en förfrågan till föreningens medlemmar om att teckna aktier med målet att få in fem miljoner kronor.