Älvdalen

Vindkraft i värdefull gammelskog

Planerna på att sätta upp tio vindkraftsnurror vid Knittarna i Älvdalen håller på att leda till en konflikt. Området innehåller gammelskog och är klassat som naturreservat.

– Vi har fått tillåtelse av markägaren Sveaskog att sätta upp vindkraftverken, säger Angelica Widing vid företaget Nordics Energy.

Inte heller Älvdalens kommun har protesterat mot planerna.

Naturvårdsverket har sedan juni ett avtal med markägaren Sveaskog. I avtalet står det att Sveaskog inte ska röra marken. Och vill naturvårdsverket att området ska skyddas som naturreservat, så är det okey, enligt Sveaskog.

Men Nordics Energi hävdar att man redan har ett färdigt avtal med Sveaskog.

Naturskyddsföreningen är kraftigt emot att det sätts upp vindkraftverk i området.

– Naturvärdena är så höga här, så man bör bygga på andra ställen, säger Rolf Lundqvist i Naturskyddsföreningen.

– Det här är ett ovärderligt område.