Sundsvall

Babyboom i länet

Rekordmånga barn föddes i juli på länssjukhuset i Sundsvall. Likadant är det på andra håll i länet. Både Örnsköldsvik och Sollefteå sjukhus har haft fler födslar i sommar jämfört med tidigare år.