Nya krav på kassasystem drabbar småföretagare

Skatteverket ska satsa på att kontrollera företag som säljer varor och tjänster mot kontant betalning.

Den första januari 2010 träder en lag i kraft som kräver att alla i branchen har certifierade kassasystem och Skatteverket kommer att genomföra oanmälda kontroller hos företagen, för att förhindra kvittofusk.

För småföretagarna innebär den nya lagen i många fall nya, dyra kassaapparater, men skatteverket menar att syftet är att skydda seriösa företagare från illojal konkurrens.