Utlandstjänst lockar många poliser

Allt fler Svenska poliser ansöker om att arbeta för FN och EU i utlandstjänst. Oftast handlar det om att man lämnar sitt arbete i Sverige ett par månader för att hjälpa polisen i krigsdrabbade länder.

Idag har Sverige drygt 100 poliser på uppdrag utomlands, från Östtimor i Öst till Guatemala i väst, i nuläget är det en polis från Kalmar län som befinner sig på utlandstjänst, i Kosovo.

Jörgen Holmlund som är chef på rikskriminalpolisens utlandssektion berättar att intresset för att söka till utlandstjänst har ökat stadigt de senaste åren.

- Rent generellt så finns det ökade internationella möjligheter och intresset har ökat de senaste fyra-fem åren, säger Jörgen Holmlund.

Vilka som söker håller också på att ändras, förut har den typiska utlandspolisen varit en man i 40-årsåldern, men förra året var var femte sökande kvinna.

Vad en polis i utlandstjänst arbetar med beror mycket på vilken uppgift EU eller FN har i det område man är, men det är allt från att finnas som stöd för polisen i ett krigsdrabbat land, eller helt enkelt ta över som polis i ett område eller land där det saknas poliser.

Kriminalinspektören Thomas Norberg som arbetar som polis i Jönköping har varit i Kosovo och Afghanistan och han kan tänka sig att söka sig utomlands igen.

- Man hjälper civilbefolkningen och sina kollegor i det landet man är, att bli mer effektiva och mer demokratiska, säger Thomas Norberg.