Sameby JO-anmäler länsstyrelsen

Rans sameby i Vindeln JO-anmäler länsstyrelsen för att myndigheten under flera år gett en person ensamrätt till sportfiske i vissa vatten utan byns medgivande.

Samebyn hänvisar till den paragraf i rennäringslagen som säger att tillåtelsen som Länsstyrelsen gett bara får ske i de fall samebyn medger detta.

Trots bystämmans nej har Länsstyrelsen i Västerbotten återigen beviljat ett tillstånd och därför JO anmäler Rans sameby länsstyrelsen.