Militärövning i Gryts skärgård

I går startade en stor militärövning i Gryts skärgård. Övningarna ska pågå dygnet runt den kommande veckan och det kommer att vara övningar både till sjöss och i luften.

Utgångspunkterna för övningarna kommer att vara i områdena kring Fyruddens hamn i Gryt och Fredriksnäs utanför Valdemarsvik. Övningens deltagare kommer främst från den marina sjöstridsflottiljen i Karlskrona och Berga. Syftet med övningarna är att skapa beredskap inför ett eventuellt internationellt uppdrag till sjöss.
I övningarna, ÖIB, Övning Interntationell Beredskap, deltar 500 man. De kommer att pågå fram till och med torsdag nästa vecka.

Bränslecistern i berget
Insprängt i berget vid den militära förtöjningsplatsen i Fredriksnäs finns en stor diselcistern som förser båtarna med bränsle. Men det är inte bara Sjöstridsflotiljens båtar som kommer. Även det marina hemvärnet kommer att delta och de får då ta rollen som fienden.