Tranemo

Tranemoborna är nöjda

Flytta till Tranemo - om ni kan ta er hit. Den något motsägelsefulla uppmaningen tycks många tranemobor vara beredda att ge, enligt en undersökning som Statistiska Centralbyrån gjort.

Kommunikationerna är inte de bästa, enligt SCB:s enkät till cirka 300 tranemobor i våras. Det var 60 procent av dem som tillfrågades, vilket är normalt för den här typen av undersökningar.
Av de cirka 300 personer som svarade var de flesta nöjda med sin kommun.
Allra nöjdast är tranemoborna, framför allt männen, med möjligheterna att kunna få arbete i närområdet.
I det avseendet är man i Tranemo betydligt mer nöjda än innevånare i andra kommuner i samma storleksordning.
Men man sätter också naturen och miljön högt, framför allt kvinnorna, liksom tryggheten i att exempelvis kunna röra sig fritt på kvällstid.
Men så var det det där med kommunikationerna.
Bussarna går på fel sträckor, för sällan och framför allt är biljetterna för dyra, anser tranemoborna och utdelar bottenbetyg.
Det finns egentligen bara en sak som är värre än de dyra bussbiljettpriserna i Tranemo, och det är bristen på nöjesställen.
Det är ont om restauranger och caféer och olika affärer, men nöjesutbudet, det är botten, tycker 64 procent av de tillfrågade tranemoborna i SCB:s trivselundersökning.

Reporter Johan Davidsson
johan.davidsson@sr.se