Borås

Många tomma platser på friskolorna

Trots att allt fler företag vill starta friskolor i Borås så lockas inte så många fler elever.

Till det nystartade frigymnasiet Hästgymnasiet kommer 22 elever att börja, trots att man gjort plats för 30. Men skolans rektor ser ändå fram emot skolstarten om en och en halv vecka.

Ja, fullt av liv kanske det inte blir, med de 22 elever som väntas komma till skolstarten på Hästgymnasiet i Borås. Men Per Hyss menar att det kommer att bli en rolig och bra skolmiljö. Hästgymnasiet har under sitt första läsår gjort plats för 30 elever. Att 22 elever kommer till första skoldagen ser ändå Per Hyss som ett bra resultat.

Ungefär 20 procent av den stora barnkull som i höst börjar gymnasiet, kommer att gå i något av de sju fristående gymnasierna i Borås till hösten. Samtidigt som intresset för att starta friskola är stort, verkar alltså inte intresset från elevernas sida vara lika stort.

Johan Davidsson
Kennet Öhlund