Fagersta

Höjd avgift för felparkering

När kommunstyrelsen i Fagersta sammanträder på tisdag förväntas man klubba igenom en höjning av felparkeringsavgiften på närmare 200 procent.
Det blir en ökning från 175 kronor till 500 kronor.

- Vi har problem med felparkerare i centrum, säger Harold Nilsson, förbundschef för Norra Västmanlands kommunalteknik i Fagersta.

Det är på begäran av polisen som Norra Västmanlands kommunalteknik började utreda frågan. Eftersom polisen sköter tillsynen på felparkeringar så ville de ha en ökning för att avskräcka människor från att parkera fel.

I utredningen som gjorts så jämfördes Fagersta kommuns avgift med avgiften i Sala, Köping och Västerås. Där var den lägsta avgiften 300 kronor och den högsta 800 kronor beroende på vilken typ av överträdelse som begåtts.

Förslaget som kommunstyrelsen i Fagersta förväntats klubba igenom kommer att börja gälla den 1 januari 2009 och avgiften kommer då att vara 500 kronor.

Harold Nilsson tror inte att höjningen kommer att betyda så mycket för det finns gott om parkeringsplatser i Fagersta, säger han. Även om det finns de som envisas med att komma så nära butiken som möjligt.