SÖRMLAND

Privata arbetsförmedlare i gång

Sörmland har fått två nya arbetsförmedlingar i Eskilstuna och Katrineholm. De är privata och drivs av företaget KFG på uppdrag av den statliga Arbetsförmedlingen. Tanken är att de ska ta över vissa grupper arbetssökande från arbetsförmedlingen.

Rasmus Rossi är regionchef på KFG och enligt honom är den viktigaste skillnaden mellan Arbetsförmedlingen och KFGs privata Jobbstationer den att KFG inte är en myndighet.
– Vi är dessutom en mycket mindre organisation, lägger han till.
De två grupper arbetslösa som jobbstationen har fått i uppdrag att ta hand om är dels ungdomar, men också långtidsarbetslösa som blivit anvisade till regeringens Jobb- och utvecklingsgaranti. För tillfället är cirka sextio personer inskrivna hos KFG i Eskilstuna och Katrineholm, framöver ska de bli uppemot 350.

Det är alltså Arbetsförmedlingen centralt som har fått i uppdrag att skära ner på egen personal och istället lägga ut vissa delar av jobbförmedlandet till privata entreprenörer. Lite förenklat kan man säga att de får betalt utifrån hur många av deras arbetslösa som får jobb och hur länge det jobbet i så fall varar. Om en arbetslös inom Jobb- och Utvecklingsgarantin får ett jobb och behåller det i tre månader betalar Arbetsförmedlingen 28 000 kronor till KFG. Ingela Söderman som har haft om upphandlingarna hos Arbetsförmedlingen tror inte att den prislappen skulle leda till att de arbetslösa i större utsträckning skulle, till exempel, tvingas till jobb dom egentligen inte vill ha.

Tomas Jordan
tomas.jordan@sr.se