Rektorer varnar för dålig trafiksäkerhet

Det är för dålig trafiksäkerhet vid länets skolor. Det anser två av tre rektorer i Blekinge som deltagit i en undersökning som försäkringsbolaget If gjort.

Lika många är också oroliga för att en trafikolycka ska inträffa vid skolan och fyra av tio rektorer uppger att en trafikincident har inträffat på deras skola.

Enligt undersökningen så anser rektorerna att den största trafikrisken på skolorna är när föräldrarna lämnar av barnen med bil.

Sammanlagt har 21 rektorer i länet deltagit i enkätundersökningen som gjordes under våren.