Företag åtalat för oljeutsläpp

Ett företag i Västerdalarna har åtalats vid Mora tingsrätt för ett oljeutsläpp i juli i fjol. Detta sedan en anställd som skulle tanka diesel från en tank vid företaget gjort en miss, så att det rann ut diesel

Han aktiverade pumpen men avbröt då han såg att tankens tidur förhindrad tankning.

Sedan återställdes aldrig aktiveringen, med följd att 700 liter dieselolja rann ut på marken.

Nu åtalas företaget och åklagaren yrkar på att en företagsbot om 20 000 kronor utdöms.