länet

Ej trafiksäkert vid skolor enligt rektorer

Varannan rektor i Jämtland tycker att trafiksäkerheten vid skolan är ett problem.

Det visar en riksomfattande undersökning som försäkringsbolaget If har gjort bland drygt tusen rektorer för Sveriges låg- och mellanstadieskolor.

Enkäten visar att den största risken utgörs av föräldrar som lämnar barn med bil till skolan.

En förklaring är att många skolor helt enkelt inte är byggda för att så många föräldrar lämnar sina barn med bil. Det saknas platser för säker avlämning och upphämtning.