östersund

Mer jourtid inom primärvården

Från och med månadsskiftet kan fler länsbor få möjlighet att träffa en distriktsläkare eller distrikssköterska akut.

Just nu planerar sjukvården att utöka jourtiden för primärvården som håller till i Östersunds sjukhus eget akutintag. Idag finns enbart en distriktsläkare där men nu finns förslag om att även placera en distrikssköterska hos primärvårdsjouren.

Patienttrycken på akuten har ökat och många av de akutfall som kommer in bör i första hand hanteras av primärvårdens jour, anser landstingsledningen. Nu väntar förhandlingar med facken.