Fler djurförbud

Antalet personer som får djurförbud efter att ha vanvårdat husdjur ökar. I Västerbotten har antalet utfärdade djurförbud nära tredubblats på tre år.

Antalet personer som får djurförbud efter att ha vanvårdat husdjur ökar. I Västerbotten har antalet utfärdade djurförbud nära tredubblats på tre år.

Över hela landet ökar djurförbuden. I Västerbottens län utfärdades elva förbud förra året att jämföra med för tre år sedan då det bara utfärdades fyra djurförbud.

En anledning kan vara att djurskyddslagen skärptes för ett par år sen, enligt länsveterinär Annelie Grip-Hansson. Allmänhetens medvetenhet om problemet kan också ha ökat och det leder till fler anmälningar. Kontrollen kan skilja mellan kommunerna men nästa år överflyttas djurskyddskontrollen till Länsstyrelsen som kommer att fördela 8 stycken kontrollanter mellan Umeå, Skellefteå och Lycksele och de kommer röra sig mer ute bland djurägarna i hela länet.

Vanvårdade djur är ofta tecken på att djurägaren har fler problem och att fler djurförbud utfärdas kan minska lidandet för båda parter.