Många lekplatser direkt farliga för barn

Uppdaterad 17:07
Många av landets lekplatser har utrustning som är direkt farlig för barnen. En stickprovskontroll som Konsumentverket gjort i fem kommuner visade allvarliga brister som kan leda till dödsfall.

– Det kan till exempel vara öppningar i klätterställningar där barnen kan komma igenom med kroppen men inte huvudet. Då är det risk för att barnet blir hängande i huvudet, säger Anna Strandberg, expert på barnsäkerhet på Konsumentverket.

– Andra allvarliga brister kan vara öppningar eller glipor i till exempel rutschbanor, där knoppar på snoddar eller snören kan fastna, säger Anna Strandberg.

Samtliga fem kommuner, Karlskrona, Stockholm, Borås, Östersund och Hammarö utanför Karlstad, fick krav på omedelbara åtgärder och felen ska vid det här laget vara åtgärdade. Sammanlagt ett 30-tal lekplatser inspekterades.

Konsumentverket befarar att allvarliga fel är lika vanliga i resten av landet. De flesta bristerna gällde äldre utrustning men i vissa fall fanns det brister även i nya material.

Konsumentverket bedömer att det inträffar 8 000 olyckor varje år som beror på utrustningen på lekplatser och skolgårdar. Olyckor som har lett till benbrott, hjärnskakningar och andra skador som kräver sjukhusvård.

– Det är upprörande att man inte har säkra produkter som man tillhandahåller till barn. Jag tror att det i många fall beror på okunskap, man vet inte vilka krav och regler som gäller och hur standarden ser ut idag. Det är de säkerhetskrav som finns idag som man ska ha på de produkter som man tillhandahåller. Även om utrustningen är gammal så måste den uppfylla dagens säkerhetskrav, säger Anna Strandberg.

Jonas Fredén
jonas.freden@sr.se