Rektor om trafiken: "Olyckor har hänt"

Många rektorer oroar sig för hur trafiksituationen ser ut kring skolorna.

Det största problemet är föräldrar som lämnar och hämtar sina barn med bil vid skolorna.

Peter Svensson är rektor på Bråtenskolan och Granbergsdals skola i Karlskoga och han är inte nöjd med trafiksituationen.

Just olyckor kring föräldrarnas hämtning och lämning vid skolan är det som oroar landets rektorer. Bland de 1100 rektorer som varit med i en enkätundersökning som ett försäkringsbolag gjort svarar tre av fem att just det är det största problemet.

Peter Svensson tror att en lösning är att iordningställa bättre parkeringsfickor vid skolorna. Själv är Peter Svensson orolig att en olycka ska hända vid någon av hans två skolor i Karlskoga.