Våg av privatiseringar i länet

Många kommuner i länet öppnar upp fler och fler verksamheter för privata intressenter. Bland annat står äldreomsorgen på många håll i länet inför stora förändringar.

I morse hörde vi om Vetlanda som vill ha alternativ till den kommunala regin när det gäller bland annat sophämtning och vård av äldre.

Och vid årsskiftet inför Jönköping så kallat fritt val inom hemtjänsten, som innebär att privata vårdföretag tar över viss verksamhet.

Mats Green (m) är kommunalråd för välfärdsfrågor i Jönköping.

-Är man inte nöjd med den kommunala verksamheten har man hittills inte kunnat välja något annat, men nu får man den möjligheten, säger han.

Vid årsskiftet införs alltså så kallat fritt val inom hemtjänsten i Jönköping, vilket innebär att en del av den privata hemtjänstverksamheten tas över av privata vårdföretag, och att de som får hemtjänst får välja bland dessa, eller kommunen.

Tidigare har kommuner i Jönköpings län, jämfört med kommuner på andra håll i landet, drivit förhållandevis stor del av äldrevården i kommunal regi.

Men nu diskuteras det även på andra håll i länet, som Sävsjö och Habo, att lägga ut en del av hemtjänsten på privata företag. I Habo drivs redan idag några äldreboenden av privata företag.

Gunnar Pettersson (s) socialnämnden i Habo, är negativ till den utvecklingen.
-Vi tycker inte att ett företag med vinstintressen ska driva äldreomsorg.