Hultsfred

JK överklagar övervakningsbeslut

Justitiekanslern, JK, har överklagat länsstyrelsens beslut att tillåta kameraövervakning vid bland annat Gymnasiet, C-Huset och Albäcksskolan i Hultsfred.

JK anser att övervakning av områdena endast ska ske när inga människor finns i byggnaderna, och skriver i överklagandet till länsrätten att övervakning bara bör få vara tillåtet sena kvällar och nätter.

Totalt vill Hultsfreds kommun sätta upp ett 60-tal övervakningskameror.