Miljöbeslut överklagas till miljödomstolen

En privatperson, Fastighetsägarna i Norr och miljöpartiet i Kiruna överklagar Miljödomstolens dom gällande villkorsändringar för LKAB:s gruvverksamhet i kommunen.

Miljöpartiet kräver bland annat ett förtydligande av om de nya villkoren avser även mark utanför gruvindustriområdet. Dessutom anser partiet att konsekvenserna för människors hälsa och miljön inte är tillräckligt utredda.