Östersjön

Warszawa satsar på avloppsrening

Borgmästaren i Warszawa har lovat att minska utsläppen av fosfor till Östersjön genom att effektivisera avloppsreningsverket i staden. En tredjedel av fosforutsläppen i Östersjön kommer ifrån Polen, forskare tror att en utsläppsminskning därför kommer få stor effekt.

Den svenska stiftelsen Baltic Sea 2020 och den finska, John Nurminen stiftelsen, står bakom en del av det ekonomiska stödet för att minska på fosforutsläppen ifrån Warszawa.