Färre arbetslösa i juli månad

Antalet arbetslösa fortsätter att minska på Gotland. Den sista juli var 675 personer på ön öppet arbetslösa. Därtill kommer drygt  1 200 personer som var satta i olika åtgärder eller anställda med statligt stöd.

Det innebär att arbetslösheten nu är 2,9 procent av den arbetsföra befolkningen på Gotland. Motsvarande siffra för hela landet är 3,4 procent.

Samtidigt har Arbetsförmedlingen noterat att antalet nyanmälda lediga arbeten minskat kraftigt under sommaren.

Ser man bara till ungdomar i åldern 18-24 år, så var 69 personer öppet arbetslösa och 57 unga anställda med någon form av stöd.

Inga nya varsel las på Gotland under juli månad.

Arbetslösheten minskade i hela landet under juli månad, men den strösta nedgånden i arbetslöshetssiffrorna noterades på just Gotland.

Även antalet långtidsarbetslösa minskade under juli månad. De var i slutet av juli knappt 200 personer.