Staten har störst ansvar för pensionen

Enligt en undersökning som AMF Pension har låtit göra anser 70 procent privatanställda i Västra Götalands län att staten ska ha det största ansvaret för pensionen.

Sju av tio privatanställda arbetare i Västra Götalands län anser att staten borde ha störst ansvar för pensionen. Samtidigt tror bara 13 procent att staten kommer att kunna hålla sina pensionslöften när det är dags att gå i pension.

Resultaten visas i en undersökning som AMF Pension har låtit göra. De äldre i gruppen har större tilltro till statens pensions-löften än övriga åldersgrupper.