KARLSTAD

Studie om Karlstads universitet

Moderaterna i Karlstad vill att kommunen ska genomföra en studie för att visa vad universitetet bidrar med till kommunens och regionens utvecklingsarbete.

Den studien kan sedan vara ett stöd i arbetet att utveckla samarbete mellan universitetet, näringslivet och kommunen.

Förslagsställarna Per-Samuel Nisser och Bo Hidén vill att studien ska visa hur kommunen kan hjälpa universitetet att stärka sin ställning både i inom regionen och gentemot andra regioner.