enköping

Ekolsunds förskola hotad

Förskolan i Ekolsund är på sikt hotad av nedläggning. Orsaken är att den kommunala barnomsorgen byggs ut i Skolsta eftersom barnen blir fler i området, och då vill kommunen koncentrera verksamheten till Skolsta.

Byalaget i Ekolsund är oroat och tycker att det finns underlag för en förskola även där, och därför ska kommunen och byalaget träffas om några veckor, skriver Enköpings-Posten.