Läkare anses oskicklig - får prövotid

En läkare i Stockholmsområdet som skrivit ut stora mängder antibiotika mot luftvägsinfektion som ska ha orsakats av bakterien twar, får kritik av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

När nämnden granskade patienternas journaler, hittade de inga tecken på att de skulle ha lidit av twar.

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd anser att hon varit oskicklig i sin yrkesutövning, att en varning inte räcker och beslutar att läkaren ska stå under särskild tillsyn i tre år.

Sammanlagt gällde anmälan från Socialstyrelsen 14 patienter.

Nämnden konstaterar att patienterna utsattes för risker när de fick antibiotika: dels kunde de ha fått biverkningar, dels kunde de ha utvecklat resistenta bakterier.