Färre lediga jobb och fler varsel

Den svenska arbetsmarknadens avmattning fortsätter med färre nya lediga jobb jämfört med förra sommaren och fler varsel om uppsägningar. Samtidigt sjunker arbetslösheten långsammare. Det visar nya siffror från Arbetsförmedlingen.

– Det minskar inte lika snabbt som det gjorde förut. Vi räknar med att någon gång under senhösten så kommer arbetslösheten börja visa på plus i våra siffror, säger Niklas Andersson.

Det är alltså tre viktiga faktorer på arbetsmarknaden som alla tre pekar åt samma håll, en måttlig avkylning i tydlig takt.

Första tecknet brukar vara hur många nya lediga jobb som rapporteras in till Arbetsförmedlingen. I juli kom det in 32 000 nya jobb. Färre än för ett år sedan men betydligt många fler än under de senaste åren.

Det är jobb inom handel och finanssektor som minskar mest medan tjänstejobb inom hotell och restaurang fortsätter att öka.

Nya lediga jobb är det tydligaste tecknet på vad som kommer att hända på arbetsmarknaden säger Niklas Andersson.

– Platser visar tydligare och tidigare på vad som kommer att hända. Om det inte kommer nya jobb in på marknaden samtidigt som arbetskraften ökar, då är det ganska lätt att räkna ut att arbetslösheten kommer att öka på sikt.

Hittills i år har över 25 000 personer varslats om uppsägning, 60 procent fler än under samma period i fjol och de allra flesta inom industrin. Men det kan ta tid innan detta påverkar arbetslösheten och det är långt ifrån alla varslade som verkligen blir utan jobb, bara en av fem.

– Det kan handla om att varslet dras tillbaks, att antalet minskar efter fortsatta fackliga förhandlingar eller att personerna ifråga hittar annat jobb eller pensioneras, säger Niklas Andersson.

Brita-Lena Ekström
brita-lena.ekstrom@sr.se