Kraftig ökning av ölförsäljningen i juli

Starkölsförsäljningen steg kraftigt i Sverige i slutet av juli. Systembolaget noterade en ökning på över åtta procent jämfört med samma period i fjol.

Samtidigt ökade försäljningen av cider med över tolv procent. Ökningen sätts i samband med det varma vädret i slutet av juli. Totalt sett ökade Systembolagets försäljning i juli, mätt i ren alkohol, med 6,1 procent.