Bunge

Botaniker oroas över vattnet

Trots att Nordkalk har ändrat sin ansökan om att bryta kalk vid Ducker i Bunge, så har Svenska botaniska föreningen invändningar.

Nordkalk har ansökt om ett grundare brytningsdjup än de tidigare ville ha och vill också ha färre anställda.

Svenska botaniska föreningen skriver i ett yttrande till miljödomstolen, som är den instans som ska besluta om Nordkalk ska få bryta kalk vid Ducker eller inte, att det inte går att fastställa hur ett kalkbrott skulle påverka vattenflödet.
De hävdar också att det är fastställt att det skulle föra med sig en sänkning av vattennivåerna i Bästeträsk.

Dessutom finns det risk att den utrotningshotade örten gaffelfibbla som finns i området i det närmaste skulle försvinna, skriver botaniska föreningen till miljödomstolen.

Målet ska tas upp i domstolen i höst, men det finns ännu inget bestämt datum.