"Han räddade den västgötska dialekten"

Idag skulle Sixten ”Västgöta-Bengtsson” ha fyllt hundra år om han fortfarande hade levat. Västgöta-Bengtsson har haft stor betydelsen för bevarandet av västgötska dialekter, säger Claes Astin, som träffade honom många gånger.

Claes Astin berättar att Sixten ”Västgöta-Bengtsson” brann för att bevara västgötska dialekter och folkliv. Han åkte ut i bygderna och spelade in äldre människors språk. Västgöta-Bengtsson var väl bevandrad i västgötskhistoria och han berättade för folk i radio och församlingshem om den kunskap han samlade in.