SVERIGE

Matpriserna höjs inte

Under det senaste året har priserna på bland annat spannmålsprodukter, mejeriprodukter och kött ökat med 11 procent för konsumenterna. Men enligt Jordbruksverket är troligtvis matprishöjningarna över.

På grund av att de internationella priserna på viktiga jordbruksprodukter har stått stilla eller sjunkit under våren tror Jordbruksverket att prishöjningarna för konsumenterna är över. En förutsättning är dock att livsmedelsindustrin och handeln inte ökar sina marginaler.

De starka prishöjningarna på världsmarknaden för framförallt spannmål och mejeriprodukter inleddes i slutet av 2006 och slog igenom i priserna till de svenska bönderna hösten 2007. Prishöjningarna märktes också snabbt ute i butikerna.

I statistiska centralbyråns (SCB) redovisningar av inflationstakten som förändringen av konsumentprisindex (KPI) för de senaste 12 månaderna, har livsmedelspriserna spelat stor roll för den totala ökningen på 4,4 procent.