Farliga lekplatser

Många av landets lekplatser har utrustning som är direkt farliga för barn. Det visar en stickprovskontroll som Konsumentverket har gjort i fem kommuner i landet, bland annat Hammarö.