SÖRMLAND

Färre ekologiska lantbruk

För små arealer, rädsla för ogräs och dessutom höjda spannmålspriser som lockar till så stora skördar som möjligt. Det är några orsaker till varför allt färre lantbrukare driver ekologiska gårdar till fördel för konventionellt jordbruk. Det tror Bo Rundkvist ordförande för LRF, Lantbrukarnas Riksförbund, i Sörmland.

– Det är ju inte för inte man har hittat på det här med konstgödning och bekämpningsmedel en gång i tiden. Man har ju på ett helt annat sätt möjlighet att hjälpa den växande grödan och få betydligt större skördar, säger Bo Rundkvist.

Trots ekotrenden har antalet lantbrukare i Sörmland som odlar ekologiskt minskat de senaste åren. Och i hela landet ser trenden likadan ut. Färre odlar ekologiskt och efterfrågan och utbud går i otakt, enligt Jordbruksverket, som också kartlagt orsakerna till det.

Förutom de höjda spannmålspriserna ser verket jordbrukare som av flera praktiska skäl har svårt att ställa om. Men det handlar också om osäkerhet kring lönsamhet och attityder till ekologisk produktion.

Louise Mörner, ordförande för ekologiska lantbrukarna i Sörmland, tror att LRF bättre skulle kunna stötta sina medlemmar att driva den ekologiska linjen, så att fler vågar ta steget över till ekologisk odling.

Men Bo Rundkvist på LRF är tveksam.

– Vi talar om möjligheterna men har i dag ingen direkt utbildningsverksamhet. För övrigt får marknadsekonomin styra, konstaterar Bo Rundkvist.

Jonna Berglund
jonna.berglund@sr.se