Omtvistat fall till Europadomstolen

Professor Christopher Gillberg - som för två år sen dömdes för tjänstefel, efter att ha vägrat att lämna ut sitt forskningsmaterial kring DAMP - har nu beviljats prövningstillstånd i Europadomstolen.

Domstolen anser att Gillbergs anmälan är så välgrundad att målet bör prövas. Det säger Bengt Sjöberg, ett av Sveriges ombud i Europadomstolen för mänskliga rättigheter .