sala

Besparingar drabbar Salas skolor

Skolförvaltningen i Sala presenterar nu ett dystert förslag för de kommande tre åren och uppskattar att det kommer att krävas besparingar på upp till 30 miljoner kronor. Förvaltningschefen menar att det behövs ”tur” för att klara 2008 års budget.

Stora besparingar väntar inom skolan i Sala.

Förvaltningschefen Silvana Enelo-Jansson säger att det blir hårda restriktioner för förskola och grundskola när det gäller vikarieintag och inköp.

Trots det säger hon att förvaltningen också behöver ”tur” för att budgeten ska gå ihop i år.

Men för ekonomin från nästa år fram till år 2011 behövs mer än så.

Under de tre åren räknar förvaltningen med besparingar på mellan 25 och 30 miljoner kronor.

Orsaken är att budgeten bara räknas upp med drygt en procent, samtidigt som löneökningarna väntas bli fyra procent.

Dessutom ökar antalet barn i förskolan, men antalet elever på högstadiet minskar.

För att förändra och minska verksamheten lägger nu förvaltningen fram vad Silvana Enelo-Jansson kallar ”ett smörgåsbord av besparingar”, som politikerna kan välja mellan.

Bland förslagen finns en minskning av antalet lärare - mellan 20 och 25 lärare måste bort.

Ingen skola kommer att läggas ner, men eleverna får räkna med omflyttningar; exempelvis kan drygt 100 högstadieelever i Västerfärnebo komma att bussas till Sala.

Öppna förskolan riskerar att stängas och likaså, på sikt, den kommunala musikskolan:

– Där har vi cirka 400 elever som har extra musikundervisning och det kan vi lägga ner helt, säger Silvana Enelo-Jansson. till P4 Västmanland.

Hon säger att det känns tufft att lägga fram så drastiska sparförslag, men säger samtidigt att det ingår i hennes uppdrag.

Hon räknar med att förslaget kommer att väcka reaktioner, både från personal, fackliga organisationer och föräldrar.

– Jag har inte förväntat mig något annat, säger förvaltningschefen Silvana Enelo-Jansson till P4 Västmanland.

Under onsdagen (13/8) ska politikerna i skolnämnden diskutera sparförslagen.